PROKURIME PUBLIKE

Supply number: 47/2015

Furnizimi i aparateve elektrikeprint

From: 10.06.2015
To: 17.06.2015
Contract type: Mallra
Procedure type: Kërkesë për ofertë

Shpalljen për kërkesën për grumbullimin e ofertave mund ta merrni në formatin pdf këtu.

Pjesë:

© 2019, Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore. Të gjitha të drejtat e rezervuara.