PROKURIME PUBLIKE

Supply number: 43/2015

Pajisja ХТЗprint

From: 19.05.2015
To: 09.06.2015
Contract type: Mallra
Procedure type: Procedurë e hapur

Përmbajtjen e shpalljes për ndarjen e marrëveshjes për furnizime publike mund ta merrni në formatin pdf këtu.

Pjesë:

© 2019, Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore. Të gjitha të drejtat e rezervuara.