PROKURIME PUBLIKE

Supply number: 42/2015

Mbikëqyrja e rehabilitimit të rrugës shtetërore А3, pjesa Koçani – Dellçevë.print

From: 06.05.2015
To: 25.06.2015
Contract type: Shërbime
Procedure type: Procedurë e hapur

Përmbajtjen e shpalljes për ndarjen e marrëveshjes për furnizime publike mund ta merrni në formatin pdf këtu.

Pjesë:

© 2019, Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore. Të gjitha të drejtat e rezervuara.