PROJEKTE print

Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore realizon projekte për ndërtim, rikonstruksion, riparim dhe mirëmbajtje të autostradave, rrugëve magjistrale dhe rajonale. Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore me hua nga Banka Botërore dhe Banka Evropiane  implementon projekte për riparim dhe përmirësim të rrjetit lokal të rrugëve në të gjithë komunat e Republikës të Maqedonisë

 

DETAJE PËR PROJEKTET

Pjesë:

© 2019, Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore. Të gjitha të drejtat e rezervuara.