MËNYRA PËR PAGIM print

Taksa për shfrytëzim të autostradave në Republikën e Maqedoni paguhet në pikat pagesore, me para në dorë ose me kartela.

Pjesë:

© 2019, Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore. Të gjitha të drejtat e rezervuara.