LISTA E ÇMIMEVE PËR TAKSËN RRUGORE NË PJESË TË NDRYSHME TË AUTOSTRADAVEprint

Për shumën e taksës për shfrytëzim të pjesëve të ndryshme të autostradave për automjete me targa të shtetit dhe targa të huaja


Kategoria I

Makina me motor me dy akse dhe lartësi maksimale të aksit të prapëm 1,3 m (makina për transport njerëzish, jeep dhe furgon):

 • Kumanovë -> Milladinovci ose anasjelltas - 60 denarë / 1.5 EUR
 • Shkup -> Petrovec - 40 denarë / 1 EUR
 • Petrovec -> Veles - 80 denarë / 1.5 EUR
 • Veles -> Gradsko - 60 denarë / 1.5 EUR
 • Shkup -> Milladinovci - 40 denarë / 1 EUR
 • Tetovë -> Gostivar - 30 denarë / 0.5 EUR
 • Gostivar -> Tetovë - 30 denarë / 0.5 EUR
 • Shkup -> Tetovë (Gll) - 40 denarë / 1 EUR
 • Tetovë -> Shkup (Zhe) - 40 denarë / 1 EUR


Kategoria II

Makina me motor me më shumë se dy akse dhe lartësi maksimale të aksit të prapmë 1,3 m (makina për transport njerëzish me rimorkio, jeep me rimorkio, furgon dhe furgon me rimorkio):

 • Kumanovë -> Milladinovci ose anasjelltas - 80 denarë / 2 EUR
 • Shkup -> Petrovec- 50 denarë / 1 EUR
 • Petrovec -> Veles - 120 denarë / 2.5 EUR
 • Veles -> Gradsko - 100 denarë / 2 EUR
 • Shkup -> Milladinovci - 60 denarë / 1 EUR
 • Tetovë -> Gostivar - 40 denarë / 1 EUR
 • Gostivar -> Tetovë - 40 denarë / 1 EUR
 • Shkup -> Tetovë (Gll) - 60 denarë / 1.5 EUR
 • Tetovë -> Shkup (Zhe) -  60 denarë / 1.5 EUR

 

Kategoria III

Makina me motor me dy ose tri akse dhe lartësi të aksit të prapmë 1,3 m ose më shumë (automjete ngarkuese ose autobusë):

 • Kumanovë -> Milladinovci ose anasjelltas - 150 denarë / 3.5 EUR
 • Shkup -> Petrovec - 100 denarë / 2 EUR
 • Petrovec -> Veles -220 denarë / 4.5 EUR
 • Veles -> Gradsko -180 denarë / 4.5 EUR
 • Shkup -> Milladinovci - 100 denarë / 2 EUR
 • Tetovë -> Gostivar - 80 denarë / 1.5 EUR
 • Gostivar -> Tetovë - 80 denarë / 1.5 EUR
 • Shkup -> Tetovë (Gll) - 110 denarë / 2 EUR
 • Tetovë -> Shkup (Zhe) - 110 denarë / 2 EUR


Kategoria IV

Makina me motor me më shumë se tri akse dhe lartësi të aksit të prapmë më e madhe se 1,3 m (automjete ngarkuese me rimorkio – maune dhe autobusë me rimorkio):

 • Kumanovë -> Milladinovci ose anasjelltas - 220 denarë / 5 EUR
 • Shkup -> Petrovec - 150 denarë / 3 EUR
 • Petrovec -> Veles - 330 denarë / 6.5 EUR
 • Veles -> Gradsko - 260 denarë / 5 EUR
 • Shkup -> Milladinovci - 150 denarë / 3 EUR
 • Tetovë -> Gostivar - 110 denarë / 2 EUR
 • Gostivar -> Tetovë - 110 denarë / 2 EUR
 • Shkup -> Tetovë (Gll) - 160 denarë / 3.5 EUR
 • Tetovë -> Shkup (Zhe) - 160 denarë / 3.5 EUR
Pjesë:

© 2019, Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore. Të gjitha të drejtat e rezervuara.