ORGANET DREJTUESEprint

Organet e Ndërmarrjes Publike janë:

 1. Bordi drejtues – organ për menaxhim në Ndërmarrjen publike i cili i ka të gjitha autorizime për t’i marrë përmasat e nevojshme dhe të dobishme për arritje të qëllimeve të Ndërmarrjes publike;
 • Lupka Cikarska – Kryetarë
 • Azemina Uçkan – Zëvendës Kryetarë
 • Tanja Tomiq – anëtar
 • Fatmir Bushi – anëtar
 • Lupço Pavllovski – anëtar
 • Dragan Georgiev – anëtar

 

 1. Bordi mbikëqyrës për kontroll të punës materialo-financiare – organ i cili bën kontroll mbi punën materialo-financiare të Ndërmarrjes publike;
 • Osman Milsimi - Zëvendës Kryetarë
 • Goran Davidovski - anëtar
 • Ace Jovanov - anëtar
 • Igor Gjeorgievski - anëtar
 • Nikola Çaço - anëtar

 

 1. Drejtor – organ i cili udhëheq punën e Ndërmarrjes publike.
 • Zoran Kitanov

 

Pjesë:

© 2018, Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore. Të gjitha të drejtat e rezervuara.