ORGANET DREJTUESEprint

Organet e Ndërmarrjes Publike janë:

 1. Bordi drejtues – organ për menaxhim në Ndërmarrjen publike i cili i ka të gjitha autorizime për t’i marrë përmasat e nevojshme dhe të dobishme për arritje të qëllimeve të Ndërmarrjes publike;
 • Lupka Cikarska - Kryetarë
 • Azemina Uçkan – Zavendës Kryetarë
 • Bllazhena Pejovska – anëtar
 • Emil Nikolovski – anëtar
 • Ilir Selmani - anëtar
 1. Bordi mbikëqyrës për kontroll të punës materialo-financiare – organ i cili bën kontroll mbi punën materialo-financiare të Ndërmarrjes publike;
 • Osman Mislimi – Zavendës Kryetarë
 • Goran Davidovski – anëtar
 • Pece Bogdanovski  - anëtar
 1. Drejtor – organ i cili udhëheq punën e Ndërmarrjes publike.
 • Drejtorit
  Z. Ejup Rustemi - Doktor i shkencave të Informatikës.

 

Pjesë:

© 2019, Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore. Të gjitha të drejtat e rezervuara.