Исправка на Одлуката за категоризација на државните патиштапечати

Во продолжение можете да ја преземете Исправката на Одлуката за категоризација на државните патишта, објавена во Службен весник на РМ, бр.150/2011.

Сподели: