Одлука за категоризација на државните патиштапечати

Во продолжение можете да ја преземете Одлуката за категоризација на државните патишта, објавена во Службен весник на РМ, бр.133/2011.

Сподели: