Мени

Правилник за начинот на идентификација на јавните патишта со соодветен референтен систем и стационажапечати

Во продолжение можете да го преземете Правилникот за начинот на идентификација на јавните патишта со соодветен референтен систем и стационажа, објавен во Службен весник на РМ бр. 32/2009.

Сподели: