Правилник за работа на Одделението за наплата на патаринапечати

Во продолжение можете да го преземете Правилникот за работа на Одделението за наплата на патарина, бр.02-4769/6  од 17.09.2012 година.

Сподели: