Мени

Правилник за систематизација на работните места во Јавното претпријатие за државни патиштапечати

Во продолжение можете да го преземете Правилникот за систематизација на работните места во Јавното претпријатие за државни патишта, бр.02-3187/9 од 07.05.2013 година

Сподели: