ОДЛУКА ЗА ПАТАРИНАпечати

Одлуката за висината на наплата на патарина е донесена на 20.07.2009 од страна на Јавното претпријатие за државни патишта и е објавена во Службен весник на Република Македонија број 89, страна 2.

Во продолжение можете да ја преземете Одлуката во целост и Одлуката за изменување на Одлуката за висината и начинот на плаќање на надоместокот за употреба на пат (патарина), објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.103/14 од 10.07.2014 година. 

Сподели: