Мени

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАИпечати

Стратешкиот план за извршување на внатрешна ревизија за периодот од 2018 - 2020 година може да го преземете во pdf формат тука.

Извршени ревизии и преглед на ревизорски извештаи

 

Ревизорски извештаи од Државниот завод за ревизија

Ревизорски извештаи од независни ревизорски куќи

Сподели: