Мени

ДЕТАЛИ ЗА ПРОЕКТИ

Име на проектот
Категорија на пат
Тип на проект
Начин на финансирање
Статус
Рехабилитација на државен пат Р2342, делница Тркање-ПишицаЗавршен
Рехабилитација на државен пат Р1309, делница Кочани-ПоникваТековен
Рехабилитација на државен пат А3, делница Обиколница на Битола (клучка Крклино – Бензинска пумпа Лукоил)Завршен
Рехабилитација и реконструкција на 7 патиштаТековен
Рехабилитација на 12 патни правциТековен
Изградба на мост на бр.2 , р. Бабуна, Богомила на државен пат Р2336 Тековен
Санација на мост над река Вардар на регионален пат Р1103, делница Лакавица – Неготино (Пепелиште)Тековен
Изградба на мост на државен пат Р2136 на река Пчиња кај КоњареТековен
Градежно санациони работи на мост бр.1 р.Вардар кај Удово на Р1105Завршен
Рехабилитација на државен пат делница, спој со Р1205 – Злетово - Пробиштип (17,3км)Тековен