Мени

ДЕТАЛИ ЗА ПРОЕКТИ

Име на проектот
Категорија на пат
Тип на проект
Начин на финансирање
Статус
Рехабилитација и реконструкција на 7 патиштаТековен
Рехабилитација на 12 патни правциТековен
Изградба на мост на бр.2 , р. Бабуна, Богомила на државен пат Р2336 Тековен
Санација на мост над река Вардар на регионален пат Р1103, делница Лакавица – Неготино (Пепелиште)Тековен
Изградба на мост на државен пат Р2136 на река Пчиња кај КоњареТековен
Градежно санациони работи на мост бр.1 р.Вардар кај Удово на Р1105Завршен
Рехабилитација на државен пат делница, спој со Р1205 – Злетово - Пробиштип (17,3км)Тековен
Рехабилитација на државен пат Р1208, делница Охрид – Подмоље (кружен тек Евро хотел) (8,55км)Завршен
Рехабилитација на државен пат Р1301, делница транзит низ Охрид – десен и лев коловоз (5,6км)Тековен
Рехабилитација на државен пат Р1107, Транзитен дел низ Кавадарци (1,1км)Тековен