Мени

ДЕТАЛИ ЗА ПРОЕКТИ

Име на проектот
Категорија на пат
Тип на проект
Начин на финансирање
Статус
Рехабилитација на државен пат Р1107, Транзитен дел низ Кавадарци (1,1км)Тековен
Рехабилитација на државен пат делница, спој со Р1205 – Злетово - Пробиштип (17,3км)Тековен
Рехабилитација на државен пат Р1102, делница Негорци – Гевгелија (5,4км)Тековен
Рехабилитација на државен пат А2.Колари-КичевоТековен
Рехабилитација на државен пат А2 делница Гостивар (мост село Здуње) до село КолариЗавршен
Снација на мост УдовоЗавршен
Санација на мост на СарајЗавршен
Санација на мост на влез во ОхридЗавршен
Рехабилитација на државен пат Р1310, делница Берово-КлепалоТековен
Рехабилитација на државен пат Р1310, делница Радовиш-ПодарешЗавршен