ДЕТАЛИ ЗА ПРОЕКТИ

Име на проектот
Категорија на пат
Тип на проект
Начин на финансирање
Статус
Изработка на проектна документација за Рехабилитација и реконструкција на патниот правец Р1206, Маврово – ДебарЗавршен
Изработка на проектна документација за изградба на обиколница Вевчани Тековен
Изградба и Инсталација на електронски систем за наплата на патарина долж К-10, 1ва фаза во Република МакедонијаТековен
Консултантски услуги за извршување на геотехнички истражни работи и изработка на Технички решенија – Основен проект за санација на свлечиштаТековен
Изработка на проектна документација за Експресен пат (полуавтопат) Штип – КочаниТековен
Изработка на проектна документација за Рехабилитација на регионален пат Кривогаштани - Обршани - ВоѓаниЗавршен
Изработка на проектна документација за Изградба на регионален пат с.Коњарево - н.КоњаревоЗавршен
Изработка на проектна документација за Рехабилитација на регионален пат Лажани - Ропотово - ЦрнилиштеЗавршен
Изработка на проектна документација за Рехабилитација на регионален пат Делчево - ГолакЗавршен
Изработка на проектна документација за изградба и реконструкција на државен пат Р2235, делница Маврови Анови – с.МавровоЗавршен