ДЕТАЛИ ЗА ПРОЕКТИ

Име на проектот
Категорија на пат
Тип на проект
Начин на финансирање
Статус
Рехабилитација на државен пат Р1310, делница Радовиш-ПодарешТековен
Рехабилитација на државен пат Р2342, делница Тркање-ПишицаТековен
Рехабилитација на државен пат Р1309, делница Кочани-ПоникваТековен
Рехабилитација на државен пат А3, делница Обиколница на Битола (клучка Крклино – Бензинска пумпа Лукоил)Завршен
Рехабилитација и реконструкција на 7 патиштаТековен
Рехабилитација на 12 патни правциТековен
Изградба на мост на бр.2 , р. Бабуна, Богомила на државен пат Р2336 Тековен
Санација на мост над река Вардар на регионален пат Р1103, делница Лакавица – Неготино (Пепелиште)Тековен
Изградба на мост на државен пат Р2136 на река Пчиња кај КоњареТековен
Градежно санациони работи на мост бр.1 р.Вардар кај Удово на Р1105Завршен