Мени

ДЕТАЛИ ЗА ПРОЕКТИ

Име на проектот
Категорија на пат
Тип на проект
Начин на финансирање
Статус
Рехабилитација на регионален пат Р1305 Битола – Демир ХисарЗавршен
РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДРЖАВЕН ПАТ Р1208, ДЕЛНИЦА ПОДМОЉЕ (КРУЖЕН ТЕК ЕВРО ХОТЕЛ) - РАДОЖДА (4,1КМ)Тековен
Рехабилитација на Р1107 транзитен дел КавадарциЗавршен
РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДРЖАВЕН ПАТ Р1102, ДЕЛНИЦА НЕГОРЦИ - ГЕВГЕЛИЈАЗавршен
РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДРЖАВЕН ПАТ Р1301, ДЕЛНИЦА ТРАНЗИТ НИЗ ОХРИД – ДЕСЕН И ЛЕВ КОЛОВОЗЗавршен
Патен правец Р1204 Кадрифаково - ШтипЗавршен
Рехабилитација на сообраќајна возна лента на државен пат А1 делница Велес (Штипска клучка) - Градско и Градско - Велес (Штипска клучка) (20,2км)Тековен
Рехабилитација на државен пат Р1107, Транзитен дел низ Кавадарци (1,1км)Тековен
Рехабилитација на државен пат делница, спој со Р1205 – Злетово - Пробиштип (17,3км)Тековен
Рехабилитација на државен пат Р1102, делница Негорци – Гевгелија (5,4км)Тековен