Мени

ДЕТАЛИ ЗА ПРОЕКТИ

Име на проектот
Категорија на пат
Тип на проект
Начин на финансирање
Статус
«1...15161718»
Чистење, бојадисување и поставување на сообраќајна сигнализација на тунелиЗавршен
Осветлување на државен пат А1, денивелиран патен јазол Велес 2, клучка Велес - ШтипЗавршен
Осветлување на тунели Катланово и Демир КапијаЗавршен
Осветлување на државен пат А4, делница Радовиш - Струмица, клучка КалуѓерицаЗавршен
Изработка на проектна документација за клучка на ОбиколницаЗавршен
Санација на Мост бр. 57 кај Ново село (Гостиварско)Завршен
Осветлување на тунел СолиштеЗавршен
Изградба на Регионален пат Р1108 (стара ознака Р-112), Коњско (Смрдлива вода) - КожуфЗавршен
«1...15161718»