ДЕТАЛИ ЗА ПРОЕКТИ

Име на проектот
Категорија на пат
Тип на проект
Начин на финансирање
Статус
Изработка на проект за инфраструктура и основен проект за магистрален патен правец А1, делница Градско - ПрилепЗавршен
Изработка на проектна документација за државен пат Р2133 делница Матејче - ЛипковоЗавршен
Рехабилитација и подобрување на општински патишта – Фаза III, Лот 2 Пелагониски и југозападен регион Завршен
Изградба на надпатник на А1, Гевгелија – Граница со ГрцијаТековен
Санација на свлечиште на државен пат А1, делница Градско - Прилеп, месност ФаришЗавршен
Санација на свлечиште БуковоЗавршен
Рехабилитација и подобрување на Општинските патишта – Фаза II Лот1: Западен регионЗавршен
Рехабилитација на регионален пат Р2246 (стара ознака Р-415), Извор – Бошков мост, делница Гарски мост – Бошков мостЗавршен
Чистење, бојадисување и поставување на сообраќајна сигнализација на тунелиЗавршен
Осветлување на државен пат А1, денивелиран патен јазол Велес 2, клучка Велес - ШтипЗавршен