Мени

ДЕТАЛИ ЗА ПРОЕКТИ

Име на проектот
Категорија на пат
Тип на проект
Начин на финансирање
Статус
Рехабилитација на државен пат R1203, делница Тетово – ЈажинцеЗавршен
Изработка на проектна документација за сообраќајна сигнализација за А2 делница Миладиновци - Хиподром и А4 делница Петровец - ХиподромЗавршен
Изработка на техничка документација на ниво на проект за Инфраструктура, Основен проект и пратечки елаборат за државен пат А3Завршен
Рехабилитација и подобрување на регионален пат R2432, делница Ангелци – Вељуса – Водоча - БаницаЗавршен
Рехабилитација и подобрување на регионален пат Р1107, делница Кавадарци – Мушов гробЗавршен
Електрично осветлување на излезна лента на потпатник на автопат А1, делница Табановце - Куманово за Д.Коњаре и БС ДетоилЗавршен
Рехабилитација и подобрување на регионален пат Р1201, Струга – ДебарЗавршен
Рехабилитација и подобрување на регионален пат Р2433, делница Радовиш – Конче – ЛубницаЗавршен
Изградба на регионален пат Р29272, делница Опае – Белановце – Станчиќ, граница со Р.КосовоЗавршен
Електрично осветлување на денивелиран патен јазол Градско - Велес од автопат Е-75Завршен