ДЕТАЛИ ЗА ПРОЕКТИ

Име на проектот
Категорија на пат
Тип на проект
Начин на финансирање
Статус
Изработка на техничка документација на ниво на основен проект за рехабилитација на патен правец А3, делница Велес - КадрифаковоЗавршен
Изработка на техничка документација на ниво на проект за Инфраструктура, Основен проект и пратечки елаборат за државен пат А3, Пештани – св. НаумТековен
Изградба на автопат А2, делница Миладиновци - Свети Николе - ШтипТековен
Изградба на автопат А2, делница Кичево - ОхридТековен
Докомплетирање на проектна документација за изградба на Автопат А2, делница Требениште-СтругаТековен
Изработка, дополнување и прилагодување на проектна документација за изградба на државен пат А2, делница Ранковци – Крива Паланка на ниво на експресен Завршен
Докомплетирање на проектна документација за изградба на Автопат А2, делница Кичево-ОхридТековен
Реконструкција на Локални патишта во Република Македонија, ЛОТ 4: Пелагониски, Вардарски, Источен и Југоисточен регион, ( Фаза IV ) Тековен
Реконструкција на Локални патишта во Република Македонија, ЛОТ 3: Пелагониски и Југозападен регион, ( Фаза IV ) Тековен
Рехабилитација на регионален пат Р2235, делница Маврови Анови - Маврово и санирање на свлечиште и потенцијално нестабилна зона на истиот патТековен