ДЕТАЛИ ЗА ПРОЕКТИ

Име на проектот
Категорија на пат
Тип на проект
Начин на финансирање
Статус
Реконструкција на Локални патишта во Република Македонија, ЛОТ 3: Пелагониски и Југозападен регион, ( Фаза IV ) Тековен
Рехабилитација на регионален пат Р2235, делница Маврови Анови - Маврово и санирање на свлечиште и потенцијално нестабилна зона на истиот патТековен
Реконструкција на Локални патишта во Република Македонија, ЛОТ 2: Полошки и Југозападен регион, ( Фаза IV ) Тековен
Реконструкција на Локални патишта во Република Македонија, ЛОТ 1: Скопски и Североисточен регион, ( Фаза IV ) Тековен
Реконструкција и рехабилитација на државен пат Велес - Кадрифаково, Фаза III:Лозово - Сарамзалино - КадрифаковоЗавршен
Реконструкција и рехабилитација на државен пат Велес - Кадрифаково, Фаза II: крај на трета лента (депонија Велес) - с.ЛозовоЗавршен
Санација на деформации на државен пат А1, делница Велес - ГрадскоЗавршен
Модернизација на лента за спори возила на државен пат Р1401, делница Раброво - Костурино (Валандовски брдо)Завршен
Санација на мост на државен пат Р2242, СиричиноЗавршен
Санација на мост преку река Пчиња на регионален пат Р2136, делница Ржаничино - Д.Коњаре (столбно мести S12 и S13 )Завршен