Мени

Рехабилитација на Регионален пат Р2132, делница Калуѓерец – Растешпечати

Статус: Завршен
Тип: Регионален Пат
Локација: Регионален пат Р2132 Делница Калуѓерец - Растеш
Финансирано од: Сопствени средства
Почеток на работите: Февруари 2019
Планиран датум за завршување: Јули 2019
Вредност на договорот: 38 милиони денари
 
 

Детали за проектот

Должина:  7,4 км.
Вредност: 38 милиони денари
Ширина: 6,5 метри
Средства: обезбедени од ЈПДП
Надзор: Евроконсалтинг/Геинг
Изведувач: Пелагонија – Гостивар
Градежните активности започнаа во: Февруари 2019 година
Делницата е комплетно завршена: Јули 2019 година

 

Сподели: