Мени

Санација на свлечиште на Р2433 (Радовиш – Конче)печати

Статус: Тековен
Тип: Регионален пат
Локација: Радовиш - Конче
Финансирано од: Сопствени средства
Почеток на работите: 03.2019 
Планиран датум за завршување: 08.2019
Вредност на договорот: 17.431.072,00 МКД
 

Детали за проектот

За проектот
  •  

Регионалниот пат Р2433 е главна врска на општина Конче со градот Радовиш и претставува најзначаен пат за општината. Санацијата на свлечиштето е извршено со длабоко фундирање на армирано бетонски колови, кои се меѓусебно поврзани со надколова плоча над која е изведен армирано бетонски ѕид. Зоната на свлечиштето е најпрво тампонирана, а потоа и асфалтирана со нова двослојна асфалтна конструкција. Исто така поставена е нова еластична одбојна ограда.

 

Сподели: