Мени

Рехабилитација на регионален пат Р1305 Битола – Демир Хисарпечати

Статус: Завршен
Тип: Регионален пат
Локација: Регионален пат Р1305 Битола – Демир Хисар
Финансирано од: Заем од светска банка
Почеток на работите: Декември 2018 
Планиран датум за завршување: Август 2019
Вредност на договорот: 1,05 милиони евра
 
 

Детали за проектот

Должина:  10 км.
Вредност: 1,05 милиони евра
Променлива ширина: 6,3 - 7,5 метри
Средства: обезбедени од Светска Банка
Надзор: ДИВИ
Изведувач: ГРАНИТ
Започнување на градежните активности во:
Декември  2018 година
Делницата е комплетно завршена: август 2019 година

 

Сподели: