Мени

Рехабилитација и реконструкција на 7 патиштапечати


Статус: Тековен
Тип: Регионален пат
Локација: Р.Македонија
Финансирано од: Светска банка
Почеток на работите: 2018
Планиран датум за завршување:  
Вредност на договорот: 22 милиони евра
 
 

Детали за проектот

За проектот
  •  

Рамковна спогодба (стара) за поправка и рехабилитација на регионални патишта.

Рехабилитација и реконструкција на 7 патишта

Лот 1 Рехабилитација на магистрален пат А3, обиколница на Кочани L=6km
Лот 2 Рехабилитација и Реконструкција на регионален пат Р1205, делница Пробиштип – Крупиште L=18km
Лот 3 Рехабилитација на регионален пат Р2133, делница Куманово - Опае L=6km
Лот 4 Рехабилитација на регионален пат Р1104, делница Куманово - Никуштак L=11km
Лот 5 Рехабилитација на регионален пат Р1204, делница Куманово – Свети Николе L=32km
Лот 6 Рехабилитација на магистрален пат А2, делница Ранковце – Крива Паланка L=21km
Лот 7 Рехабилитација на магистрален пат А4, делница Штип - Радовиш L=21km

 

Сподели: