Мени

Изградба на мост на бр.2 , р. Бабуна, Богомила на државен пат Р2336 печати


Статус: Тековен
Тип: Мост
Локација: Богомила
Финансирано од: Сопствени средства
Почеток на работите: 2018
Планиран датум за завршување: 2020
Вредност на договорот: 14,570  милиони денари
 
 

Детали за проектот

За проектот
  •  

Рамковна спогодба (стара) за поправка и рехабилитација на регионални патишта.

Изградба на мост на бр.2 , р. Бабуна, Богомила на државен пат  Р2336

 

Сподели: