Осветлување на Мелнички мостпечати

Статус: Завршен
Тип: Регионален пат
Локација: Регионален пат Р1202
Финансирано од: Сопствени средства
Почеток на работите: 04.11.2014
Планиран датум за завршување: 26.11.2014
Вредност на договорот: 2.300.000 МКД
 
 

Детали за проектот

За проектот
  •  

Должина на осветлен пат: околу 650 метри
Број на канделабри со висина од 10 метри = 18 еднокраки канделабри  (12 на мост и 3 во зона на пристапување и 3 во зона на оддалечување од мостот)

Број на светилки = 18 натриумови светилки од 250 W

Имплементиран систем за заштеда на енергија, односно поставен е систем за димирање со кој сите светилки со моќност од 250 W во режим на димирање работат со моќност од 150 W

Сподели: