ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 51/2019

Независна ревизија на финансиските извештаи за Проектите финансирани од ЕБОР во времетраење од три години.печати

Од: 29.03.2019
До: 16.05.2019
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Барање за понуди

Огласот за барање за прибирање на понуди може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: