ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 10/2019

Печатење на безконтактни смарт картици за лица ослободени од наплатапечати

Од: 19.02.2019
До: 26.02.2019
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Барање за понуди

Огласот за барање за прибирање на понуди може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: