ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 9/2019

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Надзор над докомплетирање на градежни работи за изградба на автопат А4, делница Миладиновци – Свети Николе – Штип.печати

Од: 15.02.2019
До: 18.03.2019
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за доделување договор за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: