Мени

Следиме прогрес: Рехабилитација на регионален пат Р2337 Крушево-Слива-Пуста Рекапечати

Скопје, 03.09.2020

За прв пат по 45 години ЈПДП со рехабилитацијата решава децениски проблем на граѓаните кои го користат регионалниот пат Р2337 Крушево-Слива-Пуста Река.
Инфраструктурата е важна и влијае на квалитетот на живеење на сите сегменти, а во туристички крај влијае и на развојот на руралниот туризам.

Должина: 14 км
Вредност: 48,42 милиони денари
Статус: асфалтирани 9,5 км; се работи и натаму тековно на преостанатиот дел.

Сподели: